dramapedagog sedan 2018

egen företagare sedan 2005

född i och återvänd till Dellenbygden

fil mag i pedagogik Uppsala universitet 1996

utbildningskonsult sedan 2000

erfarenhet av drama och teater sedan 1984

erfarenhet av glesbygdsutveckling sedan 1999

entreprenörs, - nätverks och genusarbete sedan 1999


  


-      kompetens & erfarenhet

 

Karin Hildingsson, kreatör

Erfarenhet är inte vad som händer oss,

utan vad vi gör med det som händer oss"

                                                                                                             Aldous Huxley