- för en annorlunda vardag


 företag startat 2005

av Karin Hildingsson, Dellenbygden


Varför? För att skapa andrum


Vision? Livsglädje!


Verksamhetsidé? Att ge Dig redskap att se och

nyttja Din och Din organisations sanna potential!

All förändring börjar med mig själv.

Det är med mina tankar all förändring börjar.”

                                                                                                             Kay Pollak