född i och återvänd till Dellenbygden

erfarenhet musikframförande sedan 1982

erfarenhet av drama och teater sedan 1984

fil mag i pedagogik Uppsala universitet 1996

erfarenhet av glesbygdsutveckling sedan 1999

entreprenörs, nätverks och genusarbete sedan 1999

utbildningskonsult sedan 2000

egen företagare 2005

utbildad dramapedagog 2018-      kompetens & erfarenhet

 

Karin Hildingsson, kreatör

Erfarenhet är inte vad som händer oss,

utan vad vi gör med det som händer oss"

                                                                                                             Aldous Huxley